linux 设置时间,同步时间

手动设置 硬件时间

hwclock --set --date="2017-08-08 15:23:00";

修改系统时间

date -s "2017-08-08 15:22:00";

硬件时间与系统时间同步

hwclock --hctosys 

系统时间与硬件时间同步

hwclock --systohc

显示硬件时间

hwclock --show

同步时间服务器

ntpdate 2.cn.pool.ntp.org
ntpdate asia.pool.ntp.org
        time.windows.com