nubia z17min安装 LineageOS 14.1操作系统
侧边栏壁纸
  • 累计撰写 184 篇文章
  • 累计收到 24 条评论

nubia z17min安装 LineageOS 14.1操作系统

五好
2018-04-04 / 0 评论 / 1,281 阅读 / 正在检测是否收录...

资源地址目前最新的更新是3.31
特性:
android的版本是7.1.2
采用了全盘加密
nfc没有选择sim卡模块的功能
相机用的谷歌相机
截图如下
cam.png
cam1.png
dev1.png
dev2.png
home.png
keybord.png
meu.png
nfc.png
set1.png
set2.png
set3.png
set4.png
shoushi.png
status1.png
status2.png
xiahua.png

0

评论

博主关闭了当前页面的评论